Tag Archive: thiện nguyện

Chương trình Thiện Nguyện tại Mỹ Hiệp & Nha Húi, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

Kết hợp với nhóm Gia Đình Nhỏ và Road Bros team, Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân đã góp sức và tiền mặt để hoàn thành chương trình Thiện Nguyện tại 2 thôn nghèo nhất Xã Mỹ Sơn là Mỹ Hiệp và Nha Húi. Với 547 phần quà và tiền mặt, 4 chiếc xe đạp dành cho các hộ nghèo, 8 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 8 trường hợp trẻ bị khuyết tật nặng đã... Xem thêm