Khai Báo Y Tế

Nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh, khách đến liên hệ công tác và nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời tiết kiệm thời gian khai báo y tế, Bệnh viện Thẩm Mỹ Thanh Vân có triển khai “Khai báo y tế Online”.